แบบฟอร์มเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ บช.ก.  9 ก.ย.53
คำสั่ง บช.ก.ที่ 165/2553 ลงวันที่ 7 ก.ค.53 (แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว.)  16 ก.ค.53
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ พล.ต.ท.วิเชียร สิงห์ปรีชา รอง จเร (สบ 7) (อดีตรอง ผบช.ก.) วันที่ 31 พ.ค.53  30 พ.ค.53
ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจ พล.ต.ท.วิเชียร สิงห์ปรีชา รอง จเร (สบ 7) (อดีตรอง ผบช.ก.) วันที่ 31 พ.ค.53  30 พ.ค.53
หมายจับตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร้องขอศาลอาญาออกหมายจับและควบคุม  22 พ.ค.53
หมายจับและควบคุม ตาม พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินฯ ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร้องขอศาลออกหมายจับ  22 พ.ค.53
ตรวจสอบสถานะภาพยานพาหนะ ของหน่วยงานในสังกัด บช.ก.(ดาวน์โหลดไฟล์ .xls)  25 มี.ค.53
ตรวจสอบสถานะภาพยานพาหนะ ของหน่วยงานในสังกัด บช.ก.(ดาวน์โหลดไฟล์ .xls)  25 มี.ค.53
มาตรา ๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  22 มี.ค.53
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดค่าทางด่วน (ไฟล์ที่บีบอัด ต้องแตกไฟล์ก่อน)  15 มี.ค.53
รายละเอียดค่าทางด่วน (ไฟล์ที่บีบอัด)  15 มี.ค.53
ตรวจสอบสถานะภาพยานพาหนะ ของหน่วยงานในสังกัด บช.ก.(ดาวน์โหลดไฟล์ .xls)  15 มี.ค.53
ตัวชี้วัดที่ 3.1.7.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหมายจับค้างเก่าของ ตร.  5 มี.ค.53
คู่มือการจัดทำข้อมูลข่าวสารสถานีตำรวจ (new)  26 ก.พ.53
ตัวอย่างบันทึกการจับ  22 ก.พ.53
บันทึกข้อความที่ ๐๐๒๖.ก๑/๐๓๘ เรื่อง ให้บันทึกการจับตามแบบที่ ตร. กำหนด ( ครั้งที่ ๒ )  22 ก.พ.53
บันทึกข้อความที่ ๐๐๒๖.๑๔(๑)/๓๓๔๙ เรื่อง ให้บันทึกการจับตามแบบที่ ตร. กำหนด ครั้งที่ ๑  22 ก.พ.53
แบบฟอร์มบันทึกการจับตามแบบที่ ตร. กำหนด  22 ก.พ.53
แบบฟอร์ม ตารางสมุดโทรศัพท์ 2553  18 ก.พ.53
รายงานผลการอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวน การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (บก.ปอท.)  17 ก.พ.53
คำสั่ง บช.ก.ที่ 36-37 /2553 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร  17 ก.พ.53
รายงานการสัมมนาเรื่อง Signal Piracy, Regulation and Enforcement in a convergent world  11 ก.พ.53
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตให้กับ ด.ต.อนุศักดิ์ ขมิ้นทอง  10 ก.พ.53
กิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ก. ครบรอบปีที่ ๖๙  10 ก.พ.53
รายงานผลการประชุม MARITIME ENFORCEMENT FOR THE STRAITS OF MALACCA (กองบังคับการตำรวจน้ำ)  28 ม.ค.53
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง บช.ก.ที่ 17/53 ลง 25 ม.ค.53 (จากเว็บไซต์ สท.)  28 ม.ค.53
บัญชีแนบท้ายคำสั่ง บช.ก.ที่ 16/53 ลง 25 ม.ค.53  28 ม.ค.53
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองตำรวจแห่งชาติสิงคโปร์ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ บช.ก.  20 ม.ค.53
โครงสร้างของศูนย์์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ จักรยานยนต์ บช.ก.  13 ม.ค.53
คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๗/๒๕๕๓ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ จักรยานยนต์ บช.ก. (แก้ไข)  13 ม.ค.53
คำสั่ง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ ๖/ ๒๕๕๓ ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บช.ก.  13 ม.ค.53
คำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ 7/2553 เรื่อง ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ฯ  12 ม.ค.53
แบบรายงานสถานะภาพคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2552  5 ม.ค.53
คำสั่ง บช.ก.ที่ ๑/ ๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ให้รอง ผบช.ก.  5 ม.ค.53
การรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วนของ บช.ก.  17 ธ.ค.52
กำชับการรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วนของ บช.ก.  17 ธ.ค.52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน  15 ธ.ค.52
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 213 ราย  11 ธ.ค.52
การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ก.  9 ธ.ค.52
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานใน บช.ก.  3 ธ.ค.52
คำสั่งปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอบายมุขของ บช.ก.  1 ธ.ค.52
คำสั่ง บช.ก.ที่ 375/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ก.  1 ธ.ค.52
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รายงานผลการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์พาเด็กไปขอทาน  18 พ.ย.52
โครงการลดภาวะโลกร้อน (CR Startety)  17 พ.ย.52
แบบฟอร์มการสำรวจหมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ก.  12 พ.ย.52
**UPDATE** ขอใบอนุญาตมีอาวุธปืนติดตัว ได้ที่งาน 3 ฝอ.5 บก.อก.บช.ก. โทร.02-205-1810  6 ต.ค.52
คำสั่ง บช.ก.ที่ 301/2552 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจขั้นสัญญาบัตร  2 ต.ค.52
คำสั่ง บช.ก.ที่ 283/2552 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน  1 ต.ค.52
คำสั่ง บช.ก.ที่ 282/2552 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน  1 ต.ค.52
คำสั่ง บช.ก.ที่ 281/2552 เรื่อง แต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน  1 ต.ค.52
คำสั่ง บช.ก. ที่ 341/2551 ลง 1 ธ.ค.2551 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร  30 ก.ย.52
Download แบบฟอร์ม ปลป.ก.1/52 และ 2/52  30 ก.ย.52
โครงการ หนึ่งโรงพัก หนึ่งวัด หนึ่งโรงเรียน สานสามัคคี ทำความดี ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน  29 ก.ย.52
โครงการสัมมนาดูงานรั้วชายแดน การป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน  29 ก.ย.52
ประกาศ สตช. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ  29 ก.ย.52
กำหนดอำนาจหน้าที่ หน่วยงานภายใน บช.ก.  29 ก.ย.52
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  29 ก.ย.52
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  29 ก.ย.52
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เมื่อ 7 ก.ย.2552 ระดับ ชั้นประทวน  29 ก.ย.52
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เมื่อ 7 ก.ย.2552 ระดับ รอง สว.  29 ก.ย.52
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เมื่อ 7 ก.ย.2552 ระดับ รอง ผบก. - สว.  29 ก.ย.52
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เมื่อ 7 ก.ย.2552 ระดับ พล.ต.ต. - พล.ต.อ.  29 ก.ย.52
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รอง ผบช.ก.  29 ก.ย.52
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ รอง ผบ.ตร.  29 ก.ย.52