บช.ก.มาตรวจราชการประจำปี 2560
โครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้เฉพาะทาง 13มิ.ย.60
พล.ต.ต.สุทิน ทรัพย์พ่ว ร่วมกันใหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วยงานกองบังคับการปราบปราม
        คลิกดูทั่งหมด