นายมะแซ  อุเซ็ง
รางวัลนำจับ 3,000,000 บาท

นายนาซอรี แซะเซ็ง
(อาแวแคเระ หรือ เปาะแว หรือซอรี)
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายมะเล๊ะ  แมะซา
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายหะ  มายา
(ฮะ มายา หรือดอฮะ  มายา)
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายแวอาลีคอปเตอร์ วาจิ
(เจ๊ะอาลี)
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายมะรูดี  ปิยา
(หรือ มะรูฮาดี ปิยา โต๊ะแนแบ)
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายแวฮามะ  ลูโบ๊ะยาเซ็ง
(มะสุไหงบาตู,แวหะมะ  ลูโบ๊ะยาเซ็ง)
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายปูอาด สาและ

นายอับดุลมาเละ  อุสมัน

นายซาการียา โตะตาหยง

นายโซฟห์  โต๊ะรอืเน๊าะ
(ยูโซ๊ะ)

นายมาโซ  กาเร็งสานา

กลุ่มบุคคลผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เผาโรงเรียน,วางระเบิด,
ปล้นอาวุธ,ลอบใช้อาวุธทำร้าย หรือฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนผู้บริสุทธิ์


"ทุกข้อมูลที่ท่านให้มา ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
จะถือเป็นความลับที่สุดและรับรองความปลอดภัย จะไม่มีการเปิดเผยโดยเด็ดขาด"
 

นายมะรีเพ็ง  มาหะ
(มะรีเป็ง)
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายมาหะมะ  สาและ
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายมะพารี  กาเร็งสานา
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายมุกตาร์  กูเร็ง
(อับดุลรามาน ยูโซฟ,มักกือตา บูเกะเปราะห์)
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายนอรอดิง บินบือราเฮง
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายอิสบือรอเฮง  ดาเล็ง
รางวัลนำจับ 1,000,000 บาท

นายมะสะกรี  ดอเลาะ
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายซายูตี  มือลี
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายฮามือเยาะ  สะอุ
(หรือ อัมเยาะ  สะอุ)
รางวัลนำจับ 500,000 บาท

นายสมาน  วอฮะ
(อุสมาน)
รางวัลนำจับ 500,000 บาท