หน้าหลัก   เกี่ยวกับกองปราบ    หน่วยงานในสังกัด    ผู้บังคับบัญชา บก.ป.    ข่าวสารกองปราบ    จัดซื้อจัดจ้าง    ทั่วไป    ติดต่อกองปราบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารฯ
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงอาคารที่ทำการการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการาการ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกองบังคับการปราบปราม
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ กก ปพ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการกองปราบ
กำหนดการ วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม ครบุรอบ66ปี
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ บก.ป. ที่ 110/2557
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ บก.ป. ที่ 111/25567
คำสั่ง บช.ก.ที่ 42/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556
คำสั่ง บช.ก.ที่ 43/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556
คำสั่ง บช.ก.ที่ 44/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556
คำสั่ง บช.ก.ที่ 45/2556 ลง 26 ก.พ.56 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 4มี.ค.2556
คำสั่งแต่งข้าราชการตำรวจ บก.ป. ที่ 65/2556
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ป.ที่372/2555
คำสั่ง บช.ก.ที่ 290/2555 ลง 29 พ.ย.55 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 3ธ.ค.2555
คำสั่ง บช.ก.ที่ 289/2555 ลง 29 พ.ย.55 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 3ธ.ค.2555
คำสั่ง บช.ก.ที่ 288/2555 ลง 29 พ.ย.55 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 3ธ.ค.2555
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ กองบังคับการปราบปราม

1 | 2