หลักสูตรการยิงปืน
  ใต้สภาวะกดดัน


เหรียญระบบต่อสู้ประกาศนียบัตร

หลักสูตรการยิงปืนพกสั้นระบบต่อสู้และป้องกันตัวใต้สภาวะความกดดันของสนามยิงปืนวังกานนท์ กองปราบปราม เป็นระบบการยิงปืนพกสั้นที่ได้ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานปัจจุบันหลักสูตรดังกล่าวได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชนทั่วไป 
ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
02-539-5944


 

 

ประชาสัมพันธ์ข่าว
 

ขณะนี้สนามยิงปืนวังกานนท์เปิดให้ใช้บริการตามปกติ เจ้าหน้าที่หรือประชาชนท่านใดสนใจจะใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ
สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02-539-5944
ตลอดเวลาทำการ 

          


 

 

 

                


"ความหวังที่ตั้งมั่นไว้"
งเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วงชีวิตของแต่ละคนนั้นมีน้อย จำกัดไม่ยืนยาวดังใจปรารถนา ร่างกายของเราไม่สามารถจะทนทานได้อย่างเครื่องจักรกล ที่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆได้ เมื่อใช้งานมานานและชำรุดทรุดโทรมยิ่งนานวันเราก็จะยิ่งมีความรู้สึกยิ่งขึ้นทุกที...

 

 พล.ต.อ.บุญชู วังกานนท์ อดีต  ผบก.ป.
      ผู้ก่อตั้งสนามยิงปืนวังกานนท์
 

 

นามยิงปืนวังกานนท์    ได้ก่อตั้งตามคำสั่งกองปราบปราม
ที่ 40/2529 โดยได้ทำการก่อสร้างสนามยิงปืนสั้นมาตรฐาน
ขึ้นในบริเวณอาคารสถานที่ของกองปราบปราม ซอยโชคชัย 4
ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั้งใน   และ
นอกสังกัดกองปราบปรามใช้ประโยชน์ในการฝึกฝนการใช้อาวุธ
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอาจใช้เป็นสถานที่ใช้
ในการทดสอบการใช้อาวุธปืนประจำปีของกรมตำรวจในโอกาส
ต่อไปนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้
บริการในสนามยิงปืนแห่งนี้โดยเก็บค่าธรรมเนียมและจำหน่าย
กระสุน เพื่อนำรายได้มาใช้บำรุงสนามและเป็นค่าสวัสดิการ
ในการจัดฝึกการใช้อาวุธปืนของข้าราชการตำรวจกองปราบปราม
อีกส่วนหนึ่งด้วย
.

 

สนามยิงปืนระดับมาตรฐาน
  สนามยิงปืนวังกานนท์ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะในการยิงปืนพกสั้น มีอุปกรณ์ในการซ้อมยิงปืนครบครัน และมีผู้เชี่ยวชาญสอนการยิงปืนพกสั้นคอยให้คำแนะนำเมื่อมาใช้บริการ และเป็นสนามยิงปืนชั้นนำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ข้าราชการตำรวจและประชาชนยอมรับในศักยภาพ...
 


 

 

 

 

 

        สนามยิงปืนวังกานนท์  เป็นสนามที่รวมความทันสมัยได้มาตรฐานสากล  โดยกำหนดความมั่นคงและปลอดภัยที่สุดไว้อย่างสมบูรณ์  เป็นสนามที่สามารถใช้ในการจัดยิงแข่งขันในระบบสากล  ไอ.เอส.ยู  และระบบ  เอ็น.อาร์.เอ  มีช่องยิงทั้งหมด  26  ช่องมีระยะแนวยิงที่  25  หลา  และ  25  เมตร  ตามลำดับเป็นแบบสนามยิงปืนแบบสนามเปิดที่เรียกว่า  ‘เอ้าท์ดอร์’ มีเครื่องสำหรับพลิกเป้าได้จำนวน  4  ชุด  ชุดละ  5  เป้า  รวม  20  เป้า  และสามารถพลิกเป้าได้พร้อมกันทั้ง  20  เป้า
      โครงสร้างเกี่ยวกับความมั่นคงได้มีการตอกเสาเข็มเป็นรูปตัวไอ  ขนาดความยาว  8  เมตร  ในพื้นที่สนามยิงปืนทั้งหมดประมาณ  50  จุด ๆ ละ 4-9  ต้น  สามารถรับน้ำหนักอาคารสูง  3  ชั้นได้อย่างสบาย  มีโครงหลังคาเป็นโครงเหล็ก  ไอบิม  และส่วนประกอบอื่นๆของโครงเป็นเหล็กเกือบทั้งหมด  มีเพดานที่ติดด้วย  แอร์  คุสติส  บอร์ด  เหนือแนวยิงสำหรับเก็บเสียงตลอดแนว  30  เมตร
      โครงสร้างเกี่ยวกับความปลอดภัยกำแพงทั้งสองข้างด้านข้างก่ออิฐสองชั้นให้ห่างกัน  5  นิ้วในช่องว่างระหว่างอิฐกรองทรายหยาบอัดเต็มตลอดแนว  ความสูงของกำแพงทั้งสองข้าง  6-7  เมตร  กำแพงด้านหลังหรือด้านแนวเป้าก่ออิฐและกรอกทรายในลักษณะเดียวเช่นเดียวกันสูง  7  เมตรเศษ... 

 

 

 


                                  

 
 


 

 

 
   อัตราค่าสมาชิกของ
    สนามยิงปืนวังกานนท์
 1.รายปี 500 บ./ปีหรือ
 2.ตลอดชีพ 3,000 บ.

 

   "All Link web Gun"

www.thailandoutdoor.com
www.gun.in.th

www.petprauma.com
www.thpsa.com
www.uspsa.org
www.thaishooters.com
www.gunsandgames.com
www.prayotcharms.com
 
         
       "กานนท์บอร์ด"
             Enter


 

       
   ดวล 11 ม.ม.


     "นานาสาระปืน"