CSD-กองปราบ logo

ติดต่อกองปราบ

กรุณาระบุรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ท่านแจ้งจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

รายละเอียดการเกิดเหตุ

ผู้ก่อเหตุ

รายละเอียดผู้เสียหาย หรือผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน

กองบังคับการปราบปราม (CSD)
"ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน"